Skip to content

Expertisen

"Life is a balance between holding on and letting go."

Trauma behandeling

Wat is psychotrauma en wanneer is het dat niet? Op basis van welke symptomen kan volgens de DSM 5 vastgesteld worden of sprake is van een posttraumatische stressstoornis (PTSS)?  Vele websites en boeken kunnen daar een goed, uitgebreid en wetenschappelijk verantwoord antwoord op geven. Dus als je daar meer over wil weten, verwijs ik je naar elders. 

Voor mij doet de therapeutische relatie er als eerste toe in de behandeling. Wie ben jij, wie ben ik? Hoe praten we, welke woorden gebruiken we wel of niet en hoe werken we ergens aan? Wat kun je van mij verwachten? Welke ervaringen draag je met je mee en hoe zorgen die ervaringen in het hier en nu voor stress, ruis en onbalans? De verhouding van cognitieve, emotionele en lichaamsgerichte interventies (evidente én practise based) wordt gaandeweg de behandeling ingevuld en gezamenlijk besloten.

In de behandeling vindt integratie van trauma plaats om op die manier tot posttraumatische groei te komen. Een traumatische ervaring, en zeker als dat er meerdere zijn, draag je je leven met je mee. Je kunt het verleden niet ongedaan maken. Welke impact het heeft op je huidige leven kun je in enige mate en tot op zekere hoogte wel beïnvloeden. Zo kan het creëren van ruimte om meer in het hier en nu te kunnen leven, in plaats van te overleven, je leven verbeteren omdat het meer lucht en rust geeft.

Be with those who help your being

Ben je er aan toe om de stap te zetten en wil je verkennen of ik je daarbij kan helpen?

"Your heart knows the way. Run in that direction."

Begeleiding in complexe situaties

Een situatie beschouw ik als complex waarin naast het kind, jongere en gezin er een grote verscheidenheid aan professionals en organisaties betrokken zijn. Waar reeds van alles gebeurd is of nog steeds gaande is en er toch geen vooruitgang lijkt te zijn. Dat kan zijn wanneer sprake is van (dreigende) schooluitval of in een echtscheiding waarin ouders moeite hebben met het daadwerkelijk vooropstellen van de belangen van hun kind(eren). 

Verschillende perspectieven 
Door de betrokkenheid van zoveel mensen is het niet meer dan logisch dat verschillende belangen op verschillende niveaus een rol spelen. 

Een systemische blik met gebruik van geweldloze communicatie is dan essentieel om te de-escaleren en een communicatie op te zetten die gericht is op verbinding en een gezamenlijke visie. Dit zetten we vervolgens om in concreet handelen met duidelijkheid ten aanzien van taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen. 

Van mij kun je verwachten dat ik altijd voor het belang van het kind zal opkomen binnen de context waarin het opgroeit.