Skip to content

Supervisie

"Yesterday I was clever so I wanted to change the world. Today I am wise so I am changing myself"

Waarom geef ik supervisie?

Supervisie geven draait bij mij om het stimuleren van de ontwikkeling op persoonlijk en daarmee professioneel vlak. Het begeleiden bij het bewust worden van het eigen denken, voelen en handelen. En op die manier jouw passie voor en betrokkenheid bij je functie of beroep levend te houden.  

Supervisie voor professionals

Voor de volgende opleidingen en trajecten ben ik erkend als supervisor:

Opleiding tot Orthopedagoog Generalist NVO/BIG

Opleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

(Her)registratie SKJ,
NVO en/of NIP

Kosten

Groep van 2

200per uur (100p.p)

Individueel

120per uur

Groep van 3

270per uur (90 p.p)

Daarnaast geef ik in samenwerking met Marieke Zeeman ook intensieve supervisie trajecten, zie voor meer informatie: https://praktijkbijmarieke.nl/

De creatieve en afwisselende werkvormen van Lijnie zijn zowel voor mijn eigen leerproces als inzetbaar bij cliënten.

Wat kun je van de supervisie verwachten?

In de supervisie daal ik graag af van je hoofd naar je hart zodat je handelen niet alleen doordacht maar ook bezield is. We verkennen je kernwaarden als drijfveer, anker en richtingaanwijzer. Ze geven inzicht, houvast én energie. Onder druk kunnen ze echter ook voor gevoelens en gedachten als frustratie, onmacht, verdriet en twijfel zorgen. Je behoeften staan naast de kernwaarden en geven vaak aan welke richting je op wil of zelfs moet bewegen. Tegelijkertijd komt daar begrenzing in mee; wat is de juiste balans voor jou op dit moment? 

In de supervisie leer je vertragen en verdragen. Door te vertragen kun je beter integreren wat je denkt en voelt doordat je tijdens de supervisie tijd hebt om stil te staan en aandacht te schenken aan je behoeften. Om je bewust te worden van wat belangrijk is voor jou en andere perspectieven te verkennen. Je neemt je eigen gedachten en overtuigingen onder de loep, je analyseert je sterktes en zwaktes. Ik begeleid je bij het onder ogen durven zien van je eigen weerstanden en angsten. Dat (iets) niet weten oké is, want we weten meer niet dan wel. En dan toch (durven) handelen! 

Supervisie bij Lijnie is een cadeau voor jezelf!

Wat kun je van mij verwachten?

Als supervisor ‘zit ik op mijn handen’ maar ben ik niet op mijn mondje gevallen. Ik stel veel vragen en biedt werkvormen aan die je aan het denken en het werken zetten. Mijn normaal is niet jouw normaal dus onze interactie is meerlagig en multiperspectivistisch. Reflectie gebeurt op vele manieren; gevoelsmatig, rationeel, abstract filosofisch of concreet in een beeld. Ik laat je regelmatig oefenen met voelen door stil te staan bij wat er in je lijf gebeurt. Mindful en ‘felt sense’; opmerken waar spanning zit of wat er in beweging komt. Welke associaties komen er op zowel lijfelijk als cognitief, wat doet het met je?Ik ben een kritisch en creatief denker, sensitief en bewust in en van mijn handelen. 

  • Individuele supervisie in het kader van (her)registratie SKJ, NVO en/of NIP, opleiding OG en KJP NIP. 
  • Groepssupervisie in het kader van opleiding OG via King opleiding.
  • Intensief supervisie traject